Kloklipp

Vi erbjuder våra dagisgäster abonnemang på kloklipp. Vi anpassar hur
ofta vi behöver klippa efter hur mycket/snabbt klorna växer. Normalt brukar det vara
klipp antingen var tredje eller var fjärde vecka.

50 kr per gång.

Novafonbehandling

Intraljud/Novafon

Smärtlindring med intraljudapparaten Novafon som passar alla typer av muskel- och ledvärk.

Vår erfarenhet är att hundarna älskar behandlingen och att resultaten talar för sig själva.

Effektiv djupverkan & främjning av sårläkning
Effektiv muskelbehandling som hunden accepterar och förstår sig på!

Vad är intraljud och vad är ljudvågsterapi?
Ljudvågor uppdelas i tre grupper beroende på antalet svängningar per sekund ( 1 svängning per sekund = 1 Hertz eller Hz )
 Infraljud från 0 - 20 Hz . Kan inte uppfattas av det mänskliga örat.
Intraljud mellan 20 - ca 15,000 Hz. Dessa ljudvågor kan uppfattas av det mänskliga örat och Novafonapparaten arbetar helt inom detta område (100 - 10.000 Hz) för att uppnå smärtlindring och stimulans av vävnadens celler.
Ultraljud från 20,000 Hz och upptill flera miljoner Hz. Ultraljud används mycket inom sjukvården för smärtlindring och diagnos bl.a. Ultraljud har kraftigare effekt än Intraljud men kräver specialutbildad personal. Lekmän får inte använda ultraljud för medicinska behandlingar.
Intraljud är som framgår ovan det absolut lämpligaste alternativet för egen behandling av smärtproblem.

Intraljudbehandlingar med Novafon är helt ofarliga - det finns ingen risk för biverkningar.
 

Intraljud har använts sen 40 år tillbaka och några skadeverkningar har aldrig rapporterats. Novafon är den enda ljudvågsapparat som fått CE-godkännelse för elektromedicinsk terapi!

1 behandling tar 15 minuter och kostar 100:-